Download Audio + Lyrics He has come by Elubaji Daniel

He

He has come is a spirit filled song by young rising gospel artist, Elubaji Daniel

He got the inspiration from the Bible which make the song so genuine.

stream, Download & Stay Blessed

LYRICS

Lead:     Oba Hezekiah, eni to nse’fe olorun

Woli Isaiah la ran, lati jise iku fun,

(wipe) oba pack ur load o, niwoyi ola iku lo ma ku,

Tete ko will re,

Resp:     To ba ti dola, o ma ku,

Lead:     Ni kete ti woli lo, Oba sare to Olorun re lo,

O ba olorun re soro, o ni b’a se jo so ko l’eyi,

No be say pe I proud o, emi o ni ku lola

Agbonrin mi ti sin,

Resp:     Ojo iku mi ti ye,

Lead:     Instantly l’Olorun gbo, oni woli Isaiah pada,

So fun pe, a ti fi k’ojo t’o fe lo nile aiye,

Lekese lolorun gbo, O ni woli pada lo ba,

Ati fi 15years

Resp:     M’ojo to fe lo nile aiye.

Lead:     Opo Safafati, Iwo sa lo dide,

Resp:     Nigbati ireti pin,

Lead:     Lazaru to ku lojosi, iwo lo ji dide,

(Mod) Iwo lo ji dide OBAJIPOJOIKUDA

Call:        Oba Aladewura/2x

Resp:     Ajipojoikuda ti de

Call:        Ajipojoiku da/2x

Resp:     Oba Aladewura ti de

Lead:     O ma ti de o, o ti de

Resp:     Oba Aladewura ti de

Lead:     O ti mu igbalawa, o ti mu iwosan wa, o ti mu isegun wa

Lead:     For those who are dead but living, o ti mu iye wa.

……………………………………..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *